Àrea de Consultoria - Fornés, Salas, & Asociados, Auditores, s.l.

15/11/2018
Vaya al Contenido

Menu Principal

Àrea de Consultoria

Serveis
 

Assessorament mercantil, financer, administratiu i comptable

Revisió i anàlisis dels circuits administratius i comptables

Elaboració de comptes anuals i altres documents comptables

Elaboració d’informes econòmic-financers

Processos de Due Diligence financera en operacions d’adquisició

Valoració d’empreses

Valoració de projectes d’inversió

Revisió i elaboració de plans de negoci

Estudis de viabilitat econòmic-financera

Assessorament en operacions de fusió o escissió

Assessorament en processos de liquidació i/o dissolució d’empreses

Consultoria gerencial i estratègica

 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal