La Firma - Fornés, Salas, & Asociados, Auditores, s.l.

15/11/2018
Vaya al Contenido

Menu Principal

La Firma

Presentació
 

FORNÉS, SALAS, Y ASOCIADOS, AUDITORES, S.L. es va constituir com “Fornés y Salas, Censores Jurados de Cuentas Asociados, Sociedad Regular Colectiva” en data 11 de novembre de 1981, transformant-se en societat de responsabilitat limitada en data 24 de juliol de 1998. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, té el seu domicili social a Barcelona, carrer Bailèn, 75.

Figura inscrita en l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España amb el número 35 i en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes amb el número SO156.

Com actuals socis de la Firma es van incorporar en 1993 els Srs. Jordi Cera Cuscó i Jordi Monferrer Sánchez. Els socis són auditors exercents inscrits en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC). La totalitat del capital social i dels drets de vot corresponen a socis auditors de comptes registrats en el ROAC.

La Firma compta així mateix amb un equip de professionals, en la seva majoria titulats universitaris, tres d’ells auditors inscrits en el ROAC, que presten habitualment els seus serveis en l’àmbit de l’auditoria de comptes.

L’objecte principal de la Societat el constitueix l’auditoria de comptes, en el més ampli sentit, així com l’exercici de totes aquelles funcions, activitats, i treballs reconeguts als auditors en les normes legals. També pot actuar en les àrees que els Estatuts professionals dels col•lectius als quals pertanyin els seus membres prevegin a cada moment. L'activitat es centra fonamentalment en l'auditoria de comptes i serveis relacionats amb la mateixa.

La Firma no està vinculada a entitats o persones amb les que formi una mateixa xarxa.


 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal